Asociația Psihologilor Atestati din Arad

A.P.A.A urmărește atingerea următoarele obiective:
–  încurajarea dezvoltării și aplicării psihologiei în diverse domenii de activitate
– promovarea cercetării științifice și aplicării în psihologie, îmbunătățirea metodelor de cercetare și aplicarea rezultatelor cercetării, crearea și dezvoltarea de metodologii necesare activității psihologilor
–  îmbunătățirea calificării psihologilor prin stabilirea de standard profesionale, etice, și educaționale
–  încurajarea și facilitarea accesului la informația științifică de specialitate

– organizarea de manifestări științifice și profesionale, seminarii, conferințe, întâlniri profesionale, sesiuni de instruire/formare, campanii de informare, activități și programe cu caracter cultural, științific, educațional și/sau umanitar, etc.

– facilitarea și crearea de contacte/parteneriate cu diferite instituții , asociații și fundații, atât pe plan local, național și international
–  susținerea schimburilor interculturale și a mobilității specialiștilor în cadrul unor programe de burse, schimburi de experiență, strategii practice sau de formare, etc.
–  oferirea de servicii de consultanță, orientare, formare și selecție șscolară și/sau profesională
–  editarea de publicații și lucrări de specialitate
–  reprezentarea intereselor psihologilor pe lângă autoritățile care legiferează, dar și în alte situații
–  creșterea nivelului de profesionalizare a membrilor săi
–  oferirea de suport și asistență propriilor membri, în limita posibilităilor

Mai multe informatii despre A.P.A.A.